Galeria

Prace w Papierni

Montaż rur hydraulicznych na jednostkach pływających

Remonty siłowników