WestMar Hydraulics > Połączenia EO2-FORM

Połączenia EO2-FORM

EO2-FORM jest nową generacją połączeń wysokociśnieniowych wykonywanych za pomocą formowanych rur. Podobnie jak system EO2-Plus, ten też został opracowany tak, aby wyeliminować przecieki w układach hydraulicznych przy użyciu systemu uszczelnień elastomerowych.

Główna cechą wszystkich połączeń EO2-FORM jest wykorzystanie uszczelnień systemu EO-2 (Dry Technology) i formowania rur na zimno, dającą wysoka trwałość i niskie momenty potrzebne do montażu połączenia. Uszczelnienia dostępne są również w wykonaniu FPM (np. Viton®) dla aplikacji, w których wykorzystywane są agresywne media i występuje podwyższona temperatura.

Dzięki technologii EO2-FORM możliwe jest wykonywanie połączeń tam, gdzie nie można wykorzystać tradycyjnego pierścienia zacinającego takich jak prasy hydrauliczne, dźwigi, windy, śluzy okrętowe. Wykonywanie połączeń za pomocą technologii EO2-FORM jest łatwiejsze i szybsze w porównaniu z tradycyjnymi metodami spawania i lutowania. Technologia ta nie wymaga stosowania specjalnego przygotowania rur, cieplnego i chemicznego. Technologia EO2-FORM została opracowana dla rur metrycznych i jest w pełni wymienna z produktami Ermeto Original zgodnymi z ISO 8434-1 / DIN 2353. Technologia EO2-FORM jest dostępna zarówno w połączeniach serii lekkiej jak i ciężkiej.

Właściwości EO2-FORM

Uszczelnienia elastomerowe Uszczelnienia elastomerowe zapewniają hermetyczne połączenia rur. Uszczelnienie znajduje się pomiędzy wewnętrznym stożkiem korpusu złączki a powierzchnią rury blokując jedyną możliwą drogę przecieku. Uszczelki posiadają duży przekrój, dzięki czemu kompensują tolerancje wykonania pomiędzy rurą i stożkiem złączki.

W połączeniach EO2-FORM występuje efekt doszczelnienia pod wpływem ciśnienia, dzięki czemu połączenia te są idealne do aplikacji wysokociśnieniowych. Statyczne ściśnięcie uszczelnienia eliminuje również możliwość dostania się powietrza do układu przy pracy na podciśnieniu.
Połączenia EO2-FORM nie wymagają dokręcania nawet w ciężkich warunkach pracy. Wypchnięcie uszczelnienia, przy poprawnym montażu, jest niemożliwe dzięki odpowiedniemu dopasowaniu elementów i zwulkanizowaniu wargi uszczelniającej z metalowym pierścieniem.

Rura formowana na zimno

Formowanie rury odbywa się za pomocą urządzenia EO2-FORM. Ustawianie urządzenia i narzędzi jest zoptymalizowanie w celu skrócenia cyklu roboczego, co powoduje, że proces formowania rury jest niezwykle szybki i prosty. Podłączenie rury wykonywane jest poprzez umieszczenie pierścienia uszczelniającego na rurze i dokręcenie nakrętki.

Roboczą powierzchnią styku w przypadku połączeń EO2-FORM jest płaska przednia powierzchnia metalowego pierścienia podpierającego wykonanego z hartowanej stali. Zapewnia to doskonałe właściwości mechaniczne połączenia bez osiadania, rozkręcania i konieczności dokręcania.

Zalety i korzyści stosowania systemu EO2-FORM

Osiąganie wyższych ciśnień:
W związku z kombinacją materiałów i procesem produkcji poszczególnych elementów systemu możliwe jest użycie tego systemu przy ciśnieniach roboczych wynoszących do 800 bar dla serii ciężkiej(S) i 500 bar dla serii lekkiej(L). System EO2-FORM znacznie przekracza wymagania norm DIN/ISO i gwarantuje współczynniki bezpieczeństwa 4:1. Dzięki odporności na wyższe ciśnienia możliwe jest wykorzystanie do tworzenia połączeń tańszych łączników serii lekkiej, zamiast łączników serii ciężkiej, co daje również korzyści w obniżeniu wagi układu i możliwości montażu w ograniczonej przestrzeni.

Zdolności uszczelnień:
Zastosowane uszczelnienia elastomerowe zapewniają bezprzeciekowe połączenia, nawet w przypadku mediów o niskiej lepkości, takich jak woda czy gazy. Układy hydrauliczne oparte na technologii EO2-FORM nie „pocą” się w miejscach połączeń.

Uniwersalność:
Urządzenie EO2-FORM może formować wszystkie rury stalowe wykorzystywane w montażu układów hydraulicznych (proces EO2-FORM umożliwia formowanie również rur ze stali nierdzewnej i egzotycznych materiałów takich jak CuNiFe. Za pomocą urządzenia EO2-FORM można formować rury metryczne o średnicach zewnętrznych od 6mm do 42 mm, również cienkościenne (ścianka 1 mm).

Doskonała odporność na wibracje:
EO2-FORM dzięki gładkiej strukturalnej transformacji ścianki rury zapewnia doskonałą odporność na wibracje.

Trwałość:
Uszczelnienie elastomerowe nie wymaga dokręcania połączenia nawet po latach pracy w ciężkich warunkach.

Wydajność:
Wykonanie połączenia EO2-FORM jest znacznie mniej czasochłonne w porównaniu do spawania czy lutowania. Nie wymaga specjalnego przygotowania rur przed procesem i zużywa znacznie mniej energii.

Jakość:
Cały proces formowania odbywa się automatycznie, co zapewnia stałą, wysoką jakość i eliminuje konieczność ręcznej regulacji ustawień.

Redukcja hałasu:
W porównaniu do innych sposobów formowania, EO2-FORM daje w efekcie gładki kształt wewnątrz rury zapobiegający gromadzeniu powietrza i zanieczyszczeń, mały spadek ciśnienia oraz nie powoduje powstawania hałasu i wzrostu temperatury.

Wielokrotne wykorzystanie:
Połączenia EO2-Form mogą być wielokrotnie rozłączane i łączone ponownie. Nie występuje zużycie ani zwiększenie podatności na uszkodzenia stożka wewnętrznego złączki. Zatwierdzenia: Zarówno złącza EO-2 jak i proces formowania rur EO2-FORM zostały przetestowane i zatwierdzone przez zewnętrzne organizacje takie jak Germanische Lloyd i Det Norske Veritas (DNV).

Małe promienie gięcia:
Kompaktowe matryce utrzymujące rury podczas procesu formowania umożliwiają pozostawienie krótkich prostych odcinków końcowych rur.

Czystość:
Proces formowania EO2-FORM jest bezpieczny dla środowiska. Nie wykorzystuje ciepła oraz nie występują zagrożenia związane z użyciem środków chemicznych oraz z ich oparami.